Član 1

Ovim pravilnikom Trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta www.marijahandmade.com i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2

Kupac, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji u putem interneta na sajtu ww.marijahandmade.com kupuje proizvode za lične potrebe ili potrebe drugih.

Član 3

Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod zbog nedostataka koji su nastali, u roku od 24 meseca od dana kupovine.

Istekom roka iz stava 1. ovog člana kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.

Član 4

Zahtev za reklamaciju može se dostaviti samo poštom na sledeću adresu MARIJA – HAND MADE ŠABAC, KRALJA MILUTINA 18, Šabac, Srbija. Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan:

– u zahtevu za reklamaciju da navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste

– proizvod koji reklamira da vrati u originalnom pakovanju

– dostavi račun

– dostavi potpisani nalog za ispravku.

Član 5

Kupac nema pravo na prigovor ako je:

– propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3. ovog pravilnika;

– nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom drugih;

– kupio proizvod na rasprodaji;

– kupio proizvod sa nedostatkom po sniženoj ceni;

– promenio odluku o izboru atrikla.

Član 6

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik, i obaveštava Kupca u roku od 8 dana od dana prijema iste.

Član 7

U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane Trgovca, Kupac ima pravo po sopstvenom izboru na:

– zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod;

– vraćanje iznosa cene plaćene po priloženom računu;

– otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Član 8

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu će novac biti uplaćen na tekući račun.

Povraćaj sredstava se vrši isključivo na gore navedene načine i nije moguće poslati novac po kuriru u gotovini.

Član 9

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Obrazac za reklamaciju možete preuzeti na sledećem linku: LINK